ZWIERZĘTA, KTÓRE BUDZĄ SIĘ WIOSNĄ

TUPTUSIE

Nareszcie przyszła wiosna. W parkach zazieleniły się drzewa i zwierzęta budzą się z zimowego snu. Dziś ciocie pokazały nam, które zwierzęta się obudziły i z ochotą powitały wiosnę:)

Ze snu zimowego budzą się zwierzęta, 
tyle ich dokoła, że trudno spamiętać!

Hen, w górach zaświstał mały zawadiaka: 
– Już wiosna! Już wiosna! Słuchajcie … świstaka)
Całą długą zimę w jaskini przesiedział 
ten brunatny olbrzym. Strzeżcie się … niedźwiedzia
Kolczasta kuleczka… No, jakie to zwierzę? 
– Nie można mnie nie znać! Przecież jestem … jeżem
– Bocian nie przyleciał! Za chory! Za słaby! 
cieszą się w sadzawce rechotliwe … żaby