MISJA

Misją żłobka jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci,
w którym otoczone ciepłem, opieką i wsparciem będą radośnie odkrywały świat, rozwijały swoje zdolności i pokonywały wszelkie napotkane trudności.tuptusie