PODPISALIŚMY UMOWĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ EDYCJA 2018

tuptusie maluch

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informujemy, że podpisaliśmy umowę na dofinansowanie kosztów prowadzenia żłobków w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 (moduł 4).

Piątego listopada 2018 r. otrzymają Państwo aneksy do umów o opiekę nad dzieckiem, których zapisy uregulują zasady przekazywania dofinansowania. Uprzejmie prosimy o wniesienie opłaty za miesiąc listopad w wysokości wskazanej w umowie. Całość należnego dofinansowania za 2018 r. zostanie Państwu przekazana osobnym przelewem na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.

UWAGA: nie ma możliwości przekazywania dofinansowania w gotówce.

Wszystkich Rodziców, których dzieci w ciągu 2018 roku odeszły z naszego żłobka zachęcamy do umówienia się po piątym listopada br. na podpisanie aneksu do umowy. Aneks reguluje warunki przekazania dofinansowania, które zostanie przekazane Państwu na wskazany rachunek bankowy. Mogą Państwo skorzystać z przygotowanego formularza (do pobrania poniżej), mogą go Państwo również wypełnić na miejscu.

UWAGA:

 

  1. Termin na podpisanie aneksu upływa z końcem 30.11.2018 r. Po tym terminie dofinansowanie zostanie zwrócone przez Żłobek na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Uprzejmie prosimy o dostarczenie do żłobka wypełnione i podpisane „Indywidualne oświadczenie Rodziców o pomniejszeniu opłat”.
  3. Nie ma możliwości wydrukowania oświadczenia w żłobku.
  4. Aneks bez dostarczonego oświadczenia nie zostanie podpisany przez Żłobek, a dofinansowanie nie zostanie przekazane.
  5. W przypadku problemów z wypełnieniem oświadczenia uprzejmie prosimy o kontakt z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.